Detta är Elinstallationer Lyckeby AB

Om oss

Elinstallationer Lyckeby AB

Lyckeby Elinstallationer har sitt säte i Lyckeby, Karlskrona. Vi sätter kunden i fokus och vårat mål är att bygga långa och pålitliga relationer. Våran personal har bred kunskap och lång erfarenhet i branschen, vi jobbar enligt svensk standard och elinstallationsföreskrifterna och vi har behörighet upp till 1000 volt.

Vi erbjuder alltid en helhetslösning på installationerna och samordnar arbetet på bästa sätt med kunden och övriga yrkesgrupper.

Vårt Miljötänk

Vi ska…

I de beslut vi tar och i de handlingar vi utför ta miljöhänsyn så att vi genom ständiga förbättringar minskar vår miljöpåverkan och förebygger föroreningar inom vår verksamhet.
Detta innebär att vi:

i vår vardag alltid tänker på vilken miljöpåverkan vårt handlande medför så att vi därmed medverkar till att vår miljöbelastning minskar
arbetar med förebyggande åtgärder så att skada begränsas eller inte uppstår

Vi ska även…

Uppfylla lagar och förordningar och samarbeta med myndigheter och organisationer så att vårt miljöarbete utformas i samklang med samhällets miljömål.

Detta innebär att vi:

försöker minska våra koldioxidutsläpp så att vi inte förvärrar växthuseffekten. Exempel på åtgärder vi gör och kan göra för att uppnå detta är att använda kortast lämpligast färdväg med företagets bilar och transporter.
ställer miljökrav vid inköp och så långt som det är ekonomiskt försvarbart.

Så att vi…

Bidrar till en hållbar utveckling i Sverige och att vi uppfattas som ett värdigt alternativ vad beträffar miljöarbete.

Det är vi som är Lyckeby El

Från vänster till höger: Jimmy Svensson, Christian Kjellsson, Robin Persson och Mattias Eriksson